Få nyheter om handel och marknad direkt i inkorgen

Du vet väl om att du enkelt kan följa Jordbruksverkets arbete med den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU på Jordbruksverkets hemsida.

Här kan du läsa alla nyheter och även ta del av dagordningar och rapporter från möten i EU kommissionens olika förvaltningskommittéer som vi deltar i.  Vill du slippa leta själv så kan du enkelt välja att prenumerera på nyhetsbrev och/eller dagordningar och rapporter från möten.

Klicka här för att prenumerera på dagordningar m.m. från EUs kommittéer

Klicka här för att prenumerera på nyhetsbrev om handel och marknad

EU
Bild: Shutterstock
// Sara Sundelius
Annonser
Publicerat i handel, jordbrukspolitik, nyheter, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Filippinsk landsinspektion för framtida exportavtal

Delegation på Livsmedelsverket.jpgDelegationen, tolk  och representanter från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Näringsdepartementet på uppstartsmöte.

Under en dryg veckas tid under juli månad har Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket varit värdar åt en filippinsk delegation. Delegationen har  besökt Sverige i syfte att utföra en landsinspektion av den svenska produktionen och livsmedelshanteringen av griskött. Bakgrunden till besöket är ett samarbete mellan de behöriga svenska myndigheterna och näringen i Sverige som resulterade i en förfrågan om export från Livsmedelsverket till Filippinernas myndighet Department of

SVA
Delar av delegationen tillsammans med Jordbruksverket och SVA.

Agriculture, Bureau. Besöket har föregåtts av flera års administrativa åtgärder, på så väl myndighets- som ambassadnivå, och grundlig planering mellan Jordbruksverket och Livsmedelsverket veckorna före inspektionen.

Under besöket har de filippinska tjänstemännen fått träffa experter från Regeringskansliet, Livs-medelsverket, Jordbruksverket inkl. gräns-kontrollpersonal och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Tonvikten har dock legat på besök på slakterier och grisgårdar där delegationen har fått träffa kunnig personal som har berättat om den svenska livsmedels- och djurhanteringen.

Vi på Jordbruksverket är mycket glada och stolta över att få möjlighet att visa upp och dela med oss av lång och gedigen kunskap som har lett till en mycket väl utvecklad djurhållning, livsmedelskontroll och en ansvarsfull läkemedelsanvändning. Landsinspektionen avslutas den 16 juli och delegationen kommer därefter att lämna rapport från inspektionens samtliga delar till behöriga myndigheter i Filippinerna. Först därefter kan ett eventuellt exportavtal komma att ingås mellan länderna.

gårdsbesök                         grisar
Bild 1. Besök på grisgård med inriktning på smågrisuppfödning. Bild 2. Nyfiken sugga.

/ Sara Sundelius och Amanda Karltorp

 

 

Publicerat i Exportfrämjande, handel, kött, Konkurrenskraft, livsmedelsförsörjning, livsmedelsstrategin, nyheter, produktion | Lämna en kommentar

Ökad export är också viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål

Vi har under sommaren haft ett par blogginlägg om Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till åtgärder i en ny handlingsplan till livsmedelsstrategin. Det första inlägget handlade om åtgärder inom det strategiska området kunskap och innovation och det andra om åtgärder inom det strategiska området regler och villkor. Vi har även föreslagit åtgärder inom det strategiska området konsument och marknad och det är de insatserna som vi tittar närmare på idag.

Vi föreslår  en satsning på 60-70 miljoner kronor årligen från anslag 1:15. Vi föreslår åtgärder för offentliga måltider, matsvinn, upphandling och nyckelhålsmärkning. Vidare föreslår vi åtgärder som bidrar till ökad export såsom exportprogram för små och medelstora företag, regionala exportprogram och livsmedelsansvariga på exportmarknader.

/Andreas Davelid

Publicerat i livsmedelsstrategin, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Enklare regler är (också) viktiga för att nå livsmedelsstrategins mål.

För ett tag sedan skrev vi om slutredovisningen ett regeringsuppdrag som Tillväxtverket och Jordbruksverket har haft. Uppdraget handlade om att föreslå åtgärder i en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Då beskrev vi framförallt de åtgärder vi föreslagit som handlade om kunskap och innovation.

Man, kille, laptop, höbalar, IT, lantbruk

Foto: Shutterstock

Ett annat område där det krävs åtgärder är regler och villkor. Vi föreslår där en satsning på 50-55 miljoner kronor årligen från anslag 1:15. Vi föreslår att företagsperspektivet och främjandet stärks i myndigheternas ordinarie arbete genom uppdrag i instruktioner och regleringsbrev. Vidare föreslår vi åtgärder för ökad transparens i regelgivning samt regelanalyser från ett företagsperspektiv. Vi föreslår även fortsatt arbete med digitalisering för att effektivisera olika typer av tillståndshantering, kontroll och tillsyn. Åtgärder föreslås också för att säkerställa produktionsresurser exempelvis vattenhanteringen inom jordbruket.

/Andreas Davelid

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Så ökar vi lönsamheten och konkurrenskraften i livsmedelskedjan – program

Som vi berättat tidigare kommer vi den 27 september att arrangera ett seminarium i Stockholm som syftar till att öka kunskapen om att kunskap och innovation driver produktutveckling program.JPGoch produktionsmetoder framåt, men även att kunskap om affärsmetoder, management och företagsutveckling är avgörande för att öka lönsamheten. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med företrädare från alla led i livsmedelskedjan samt Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Seminariet bygger på vår årliga rapport om utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin som visar att konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan försämrades mellan åren 2011-2017. 

I går skickade vi ut ett pressmeddelande om seminariet och anmälan är öppen. Vill du se hela programmet finns det här.

Varmt välkomna!

/Camilla Burman

 

Publicerat i Konkurrenskraft, livsmedelsstrategin | Lämna en kommentar

Principöverenskommelse mellan EU och Mercosur om frihandelsavtal

Mercosur.jpgEU och Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) nådde den 28 juni 2019 en principöverenskommelse om ett framtida frihandelsavtal, efter 20 år av förhandlingar. Avtalet är mycket omfattande och förväntas bland annat innebära tullbesparingar för EU:s exportörer på fyra miljarder euro årligen när avtalet är fullt tillämpat. Mercosurs kombinerade marknad är den femte största i världen utanför EU och inkluderar sammantaget 260 miljoner konsumenter. EU är den första stora handelspartner som har lyckats nå en överenskommelse om ett frihandelsavtal med Mercosur, vilket ger ett försprång mot andra konkurrerande länder.

På jordbruksområdet innebär avtalet att 95 procent av EU:s exportvärde kommer att liberaliseras vid export till Mercosur när avtalet helt har fastats in. Detta gäller bland annat de flesta typer av vin, sprit, olivolja, många färska frukter, malt, fryst potatis, griskött, choklad, kakor och många icke-alkoholhaltiga drycker. EU kommer att helt liberalisera 82 procent av jordbruksimportvärdet från Mercosur, medan merparten av resterande import kommer att erhålla bättre importförutsättningar genom införandet av tullkvoter. Detta gäller exempelvis kött av nöt, gris och fjäderfä, socker, etanol, ris, honung och sockermajs. Ömsesidiga tullkvoter ska därutöver öppnas upp för vissa mejeriprodukter som ost och skummjölkspulver. Mercosurs implementeringsperiod för tullsänkningarna kan vara upp till 15 år för enskilda produkter, medan EU:s håller sig under tio år.

Parterna kommer nu att gå igenom texten i detalj och genomföra en juridisk granskning av den, varefter texten ska översättas till samtliga berörda officiella språk och godkännas av både EU-parten och Mercosur-länderna. Detta är en process som kan ta flera år i anspråk.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande om överenskommelsen

Läs mer i EU-kommissionens sammanfattning av överenskommelsen

/Fabian Nilsson

 

Publicerat i handel | Lämna en kommentar

Slutredovisning – förslag till åtgärder i ny handlingsplan

Tillväxtverket och Jordbruksverket har lämnat en slutredovisning av uppdraget om att föreslå åtgärder till handlingsplan för arbetet med livsmedelsstrategin 2020-2022 till regeringen.

20190530_075657

Vi konstaterar att det finns en stor potential i den svenska livsmedelssektorn. Företagen är i ett internationellt perspektiv både miljö- och klimateffektiva. Det är en stor möjlighet för de svenska företagen att skapa hållbara mervärden som konsumenter är beredda att betala för, både nationellt och internationellt. Den styrka som finns i landsbygden, till exempel genom upplevelser kopplade till naturen, ger också möjligheter till utveckling i sektorn. Även svenska konsumenters mottaglighet för nya trender och vanor är en bra grund för förändring framöver.

Konkurrenskraften i livsmedelskedjan har dock försämrats mellan 2011 och 2016 och då framförallt inom primärproduktion och livsmedelsindustri. För att vända denna utveckling krävs stora och framåtsyftande satsningar inom det strategiska området Kunskap och innovation. Vi föreslår därför en satsning på 120-175 miljoner kronor årligen från anslag 1:15. Vi föreslår vidare en kraftig långsiktig satsning på behovsmotiverad forskning och på ökad innovation och inkubation.

I nästa forskningsproposition är det viktigt att livsmedelsforskningen prioriteras och att det görs satsningar på framtidens mat. I den propositionen behöver ytterligare medel anvisas så att den offentliga forskningsfinansieringen totalt kan svara mot branschens aviserade satsningar om 150-200 miljoner kronor årligen. Vi föreslår även andra kompetenshöjande åtgärder, inom rådgivning, smart specialisering och strategisk kompetensförsörjning.

/Andreas Davelid

 

 

 

 

Publicerat i Konkurrenskraft, livsmedelsstrategin | 1 kommentar