Från idé till succé i Livsmedelsindustrin

 

 

 

 

 

 

Jordbruksverkets årliga Livsmedelsindustriseminarium (som tog en kort paus förra året) hade i år temat ”Från Idé till Succé” – Kunskapens väg till nya marknader. Under dagen berättade företrädare för företag, regerings-kansliet, EU-kommissionen samt branschorganisationer och myndigheter om betydelsen av kunskap, forskning och innovationer för konkurrenskraft och export samt vad som görs för att främja export av svenska livsmedel.

Föredragshållarna från fyra företag, storleksmässigt från Nestlé med 328 000 anställda till Hernö Gin med 9, familjeägda Löfbergs och kooperativt ägda Lantmännen berättade om sina erfarenheter inom området.

Nestlés verksamhet startade på 1800-talet utifrån ett behov av att komma tillrätta med en hög barnadödlighet i det då fattiga Schweiz. Kunskap om att torka mjölk bidrog till att ta fram en produkt som hjälpte till att få barnen friskare. Den kunskapen kunde senare även användas för att ta fram en metod för att producera pulverkaffe som sedan i sin tur har vidareutvecklats till nya portionskoncept. Produkterna säljs över hela världen.

Anders Kaspersson berättade att FoU på Nestle är en sammanhållen enhet med en sammanhållen budget. Det gör att ett misslyckande inte belastar en enskild sektor inom företaget men också att framgångarna kan utnyttjas och vidareutvecklas för användning inom andra segment.

Mats Larsson från Lantmännen berättade att i deras bransch krävs uthållighet i satsningarna eftersom det tar 8-12 år att få fram nya sorter i spannmålsproduktionen. Den uthålligheten finns och Lantmännen säljer idag såväl havre som utsäde till bl.a. Kanada eftersom de har världens mest framgångsrika havreförädlingsprogram. Det svenska maltkornet håller också en mycket hög kvalitet och efterfrågas globalt, bl.a. av länder i Sydamerika.

Löfbergs Lila exporterar även de till Kanada liksom till bl.a. Danmark och Storbritannien. Lars Appelqvist framhöll att spetsprodukter behövs för att öppna dörren till nya marknader. De gör varumärket spännande och banar vägen för det bredare sortimentet som det annars kan vara svårt att väcka intresse för. Han framhöll att det svenska sättet att göra affärer där man är trovärdig, har en säker produkt och håller vad man lovar är en del av exportkvaliteten som leder till affärer.

Johan Wester från det lilla företaget Hernö Gin berättade att företaget, som förra året exporterade 40 000 flaskor till 20 länder, har tagit fram en unikt prisbelönt gin som är baserad på ekologiska råvaror. Den höga kvaliteten som gett framgångar i många internationella tävlingar har varit nyckeln ut på den internationella marknaden tillsammans med en marknadsföring som knyter produkten till de Norrländska skogarna.

Ett genomgående tema var ett stort fokus på hållbarhet. Nestlé har som mål att 2030 ska deras fabriker ha noll miljöpåverkan. Lantmännen satsar på ekologisk produktion som de har som mål att fördubbla. Löfbergs har hållbarhet som en viktig del i sitt varumärke och Hernö Gin framhöll att de ekologiska råvarorna har en central roll i kommunikationen om deras produkter. Företagen framhöll vidare att FoU måste vara långsiktig, att betydelsen av FoU måste drivas av ledningen i företaget och att man behöver låta FoU-folket arbeta i lugn och ro med sina projekt.

Företrädare för företag, regeringskansliet, EU-kommissionen samt branschorganisationer och myndigheter tryckte starkt på betydelsen av att kunskap finns såväl i företagen som i myndigheter och branschorganisationer som ska stödja sektorn. De framhöll också att myndigheter och sektorn behöver samverka för att Livsmedelsstrategins och Exportstrategins mål om en ökad produktion och en ökad export av svenska jordbruksprodukter och livsmedel ska kunna nås.

/Kristina Mattsson

Annonser
Publicerat i Exportfrämjande, handel, Hållbar mat, Konkurrenskraft, konsumtion, livsmedelsstrategin, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu öppnas möjlighet att söka närmare 1,7 miljarder kr till säljfrämjande åtgärder

2018 satsar EU närmare 1,7 miljarder kr på stöd till säljfrämjande åtgärder. Avsikten är att öka konsumtionen och konkurrenskraften för EU:s jordbruksprodukter och vissa livsmedel både inom och utanför unionen. Två tredjedelar av budgeten avsätts för att främja exporten till länder utanför EU.

Stödet kan sökas av branschorganisationer, producentorganisationer och andra organisationer som arbetar på en övergripande nivå för att stötta branschens aktörer. Stödet kan alltså inte sökas av enskilda företag. Ansökningsperioden har precis startat och sträcker sig fram till den 12 april.

Vill du veta mer om villkoren för stödet och hur du på bästa sätt ska utforma din ansökan kan du läsa mer på kommissionens hemsida om detta stöd. Du kan också anmäla dig till den informationsdag som anordnas i Bryssel den 31 januari. Utöver stödvillkor och utformningen av programmet för 2018 kommer informationsdagen att innehålla en presentation av exportmöjligheter för jordbruksprodukter i tredje land. Dessutom kommer du få tillfälle att träffa andra aktörer som kan ha intresse av att lämna in en gemensam ansökan. Mötet kommer att webbsändas och vara möjligt att ladda ner i efterhand. Anmälan om deltagande ska lämnas senast den 24 januari.

/Annelie Rosell

Publicerat i CAP2020, Exportfrämjande, Konkurrenskraft, nyheter, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fokus på att öka den ekologiska produktionen

Jordbruksverket arbetar på uppdrag av regeringen med att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka produktionen, konsumtionen och exporten av ekologiska livsmedel. Arbetet ska leda till en åtgärdsplan. Uppdraget är en del i livsmedelsstrategin och ska genomföras i samarbete med branschen.

Grunden i arbetet har varit en rad olika workshops under november. De har resulterat i över hundra olika förslag för att lösa de flaskhalsar som finns och undanröja hinder för en fortsatt ökning av produktion och konsumtion av eko-produkter. Målet i regeringens handlingsplan är att 2030 ska 30 procent av jordbruksmarken brukas enligt regelverket för ekologisk produktion. För den offentliga konsumtionen har regeringen satt målet 60 procents andel ekologiska livsmedel samma år.

Åtgärdsplanen ska redovisas för regeringen senast den 28 februari. Den analys som deltagarna har gjort på de genomförda träffarna har resulterat i några tydliga områden som kommer finnas med på olika sätt i planen. Kunskap, information och kommunikation bedöms ha stor betydelse. Långsiktiga spelregler för företag i livsmedelskedjan står också högt på listan för att våga investera. För primärproduktionen finns också stort behov av att hitta lönsamma lösningar på hur den ekologiska produktionen ska kunna få tillräckligt med växtnäring. Det finns även behov av tydligare riktlinjer för märkning och regler i produktinformationen.

Arbetet fortsätter och vi får anledning att berätta mer längre fram.

/Cecilia Koch

Publicerat i Hållbar mat, konsumtion, livsmedelsstrategin, Okategoriserade, produktion | Lämna en kommentar

Lite matnyttig information inför helgen

Eller var det lite information om nyttig mat? Nåväl, den vetgirige, som har suttit och väntat på veckans blogg, kan ha börjat misstänka att den kommer att utebli denna vecka, inklämd som den är mellan två långhelger, veckan alltså, inte bloggen. Redaktionen måste också medge att enhetens omvärldsspanare ägnar sig åt spaning av mer privat karaktär denna vecka (privatspaning?) vilket påverkar även bloggflödet.

Redaktionen tänkte därför utnyttja detta tomrum för att påminna om att det är viktigt att äta frukt och grönsaker, även till jul och nyår. Vi bör äta minst 500 gram frukt och grönsaker varje dag och helst en blandning av olika produkter och en blandning av råa och tillagade produkter.

Det finns många mycket nyttiga och goda grönsaker som passar årstiden; grönkål, rödkål, morötter, purjolök m.fl. som man med fördel kan äta lite mer av så här års. De har också en bra hållbarhet vilket gör att risken för att de blir dåliga och att man måste slänga en del minskar. Kål, lök och rotgrönsaker bör förvaras så kallt som möjligt, utan att riskera att de fryser, då behåller de bäst sin fräschör och innehållet av näringsämnen. Om du planerar att bjuda på avokado till nyår, se till att den inte förvarats för kallt, helst inte under 6 grader (vissa sorter ännu högre temperatur), eftersom den då kan skadas och bli grå i fruktköttet när den tas fram i värmen. Är den väldigt omogen kan du hjälpa den att mogna genom att lägga den i en påse (inte lufttätt) tillsammans med en mogen banan – i rumstemperatur – så mognar den fortare.

Frukt hör också helgerna till, inte minst citrusfrukter och äpplen. Precis som grönsakerna ska de inte förvaras för varmt eftersom de då förlorar sin fräschör, men ta fram dem i rumstemperatur några timmar innan du ska bjuda på dem eftersom aromen inte utvecklas helt när frukten är kall. En del frukter, som bananer, mango och grapefrukt, som har sitt ursprung i ett varmare klimat, skadas precis som avokado, om de förvaras i en för låg temperatur. De tre nämnda frukterna bör inte förvaras under 10-14 grader. De skadas då och får en grå missfärgning av skalet och ibland även fruktköttet när de tas fram i en varmare temperatur.

Köp inte mer än ni kommer att äta upp. Det har gått åt mycket resurser för att odla, packa och transportera produkterna. Och om frukten inte går åt – gör en fruktsallad.

Gott Nytt År

/Kristina Mattsson

 

Publicerat i Hållbar mat, matsvinn, Okategoriserade, trädgård | Lämna en kommentar

Agenda 2030 – Vad gör Jordbruksverket?

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO (Food and Agriculture Organization) konstaterar att jordbruket och tillgången till mat är centrala för att nå de globala målen. Utan mat, mark och vatten faller även de mål som inte handlar direkt om detta. För att uppnå målen behöver världens länder arbeta på ett samordnat sätt med målen och de tre dimensionerna av hållbarhet. Som bred sektorsmyndighet arbetar vi på Jordbruksverket sedan länge med avvägningar mellan olika hållbarhetsaspekter. Det ingår i vårt uppdrag från regeringen.

Mycket av det som Jordbruksverket arbetar med knyter an direkt till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. I ett regeringsuppdrag som vi redovisade 2016 kunde vi konstatera att vi lämnar ett stort bidrag till 12 av de 17 målen. Tre mål vi jobbar med är:

  • Mål 2 Ingen hunger
    I detta mål ingår att främja ett hållbart jordbruk, vilket är ett stort område för oss. Jordbruksverket bidrar med stöd, rådgivning och kunskap som syftar till ökad produktivitet och en god miljö, företagande och sysselsättning på landsbygden. Vi arbetar bland annat med frågor som handlar om djurhälsa, djurskydd, växtskydd, genetiska resurser och global handel.
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
    Konsumtion och produktion hänger nära samman med varandra. En livsmedelsproduktion till nytta för konsumenten ingår i vårt uppdrag, inklusive arbete med miljömålen och matsvinn. Vi jobbar med hållbarhet i hela livsmedelskedjan. Vi bidrar med stöd, kunskap, rådgivning, kommunikation och analyser.
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
    Aktivt jordbruk, inklusive betande djur, är en förutsättning för biologisk mångfald. Vårt eget miljömål ”Ett rikt odlingslandskap” är ett viktigt redskap, liksom våra miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. Likaså arbetar vi med detta genom vårt arbete med CITES (skydd för hotade växter och djur), växtskydd och växtnäring.

…men som jag nämnt ovan lämnar vi ett stort bidrag till ytterligare nio av de globala målen.

För att lyckas i hållbarhetsarbetet tror vi samverkan är viktigt. Det gäller både nationellt och internationellt och med olika typer av samhällsaktörer inom den privata sektorn, det civila samhället och andra myndigheter.

 

/Andreas Davelid

Publicerat i Agenda 2030, Hållbar mat | Lämna en kommentar

Ministerbeslut om fiskesubventioner i WTO

WTO MC11.jpgPå luciadagen avslutades WTO:s ministerkonferens i Buenos Aires, Argentina, med bland annat ett minsterbeslut om fiskesubventioner som innebär att de framsteg som gjorts under höstens förhandlingar låses fast och rapporteringen av fiskesubventioner till WTO förbättras. Förhandlingarna kommer med stor sannolikhet att fortsätta under början av nästa år.

Målet är att vid nästa ministermöte 2019 förbjuda subventioner till illegalt, oreglerat och orapporterat fiske (IUU-fiske) samt subventioner som bidrar till överfiske. Ett sådant beslut bidrar till att nå FN:s globala hållbarhetsmål 14.6.

/Camilla Burman

 

 

Publicerat i fisk, handel, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ny strategi för hur Sverige arbetar med FAO

Regeringen har beslutat om en ny strategi för Sveriges arbete inom FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Sverige ser FAO som en viktig organisation och ger ett årligt stöd till organisationen på omkring 180 miljoner kronor. Mot bakgrund av att antalet hungrande i världen nu ökar igen är FAO:s verksamhet extra angelägen. Den nya FAO-strategin ligger väl i linje med Agenda 2030 och de globala målen. I samband med att strategin beslutades framförde landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att det är viktigt för regeringen att ha ett framtidsperspektiv i arbetet inom FN och i strategin framhåller regeringen därför lantbrukets och fiskets viktiga roll för att möta globala utmaningar  och behov inom klimat och miljö, livsmedelsförsörjning, nutrition och ekonomisk utveckling.

Jordbruksverket har i sin roll som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling många kontaktytor direkt eller indirekt med FAO. Jordbruksverket bidrar med underlag till regeringen och experter från Jordbruksverket deltar på olika möten inom FAO. Det kan t.ex. gälla möten om genetiska resurser, växtskydd, smittsamma djursjukdomar, vattenbruk eller jordbruk och handel. Den nya strategin kommer även att styra hur Jordbruksverket ska arbeta med och prioritera inom FAO-arbetet.

Regeringens pressmeddelande om FAO-strategin hittar du här.

 

/Andreas Davelid

 

 

Publicerat i Agenda 2030, FAO, livsmedelsförsörjning | Lämna en kommentar