Miljömål viktiga i framtida jordbrukspolitiken

Framtida jordbrukspolitiken kommer att ha en högre miljöambition än tidigare. Det var det tydligaste budskapet under första dagen på årets Outlook konferens organiserad av EU-kommissionen i Bryssel. EU- Kommissionens ordförande Junker samt EU-kommissionärerna för Jordbruk, Klimat, Miljö vatten och fiske förklarade alla att deras arbete kommer att påverkas och olika sektorer kommer att behöva samverka för att uppnå uppsatta miljömål. Trots det indikerade kommissionären för Jordbruk att direktstödet kommer att vara en del av jordbrukspolitiken även efter 2020.

EU-kommissionen planerar att ha en konsultationsrunda om den framtida jordbrukspolitiken i början av 2017.

/Kristina Mattsson

Publicerat i CAP2020 | Lämna en kommentar

Matsvinn diskuterades på en FN-konferens

Matsvinn stod i fokus på en konferens anordnad av FN-organen FNECE och FAO i Geneve den 10 november. Talarna var överens om att det inte finns några enkla lösningar utan att det handlar om att arbeta med alla delar av kedjan från jord till bord.

Tescos representant berättade att de har som mål att efter 2017 ska deras butiker inte slänga några livsmedel som fortfarande kan konsumeras. De arbetar också med att vinna tid i distributionskedjan genom att ta bort alla stopp och omlastningar som går vilket ger mindre svinn och färskare produkter.

140.JPG

Ahold-Delhaize berättade att de arbetar med att försöka förändra konsumenternas beteende genom en ”Food respect Campaign” så att mindre mat slängs i hemmet. Liz Goodwin från World Resources Institute konstaterade att detta är högst relevant eftersom en stor del av svinnet uppstår hemma hos konsumenterna. I Storbritannien har man uppskattat att cirka 75 % av de livsmedel som slängs – slängs hemma hos konsumenterna.

En talare med rötterna i Serbien konstaterade att där är många fattiga vilket gör att i snitt lägger invånarna 42 % av sin inkomst på mat. Där är svinnet betydligt mindre än i EU där invånarna lägger 15- 20 % av inkomsten på mat. Sveriges representant (från Jordbruksverket) konstaterade att handelskedjornas egna kravspecifikationer vid inköp av produkter ställer högre krav på produkternas utseende än de internationella handelsnormerna men att det ändå är viktigt att påverkan på svinnet är en viktig del av diskussionen när nya normer skapas och existerande normer ändras.

/Kristina Mattsson

 

Publicerat i handel, konsumtion, matsvinn, Okategoriserade, trädgård, Vegetabilier | Lämna en kommentar

Framtidens jordbruk: helt automatiserat?

Allt fler processer inom jordbruket blir automatiska. Förarlösa traktorer rör sig över åkrarna, och sensorer i marken och drönare i luften övervakar förhållandena. BBC-artikeln spekulerar i om jordbruket i framtiden kan bli helautomatiserat. De redovisar två helt olika prognoser för hur snabbt den processen kan gå (baserat på uppskattningar från företag som säljer utrustningen).

Det är inte bara stora spannmålsåkrar som automatiseras. En så arbetsintensiv sektor som vinframställning kan också mekaniseras. Artikeln visar en liten robot med sex sensorer som drivs med solpaneler och som rensar ogräs i vinodlingarna utan att blanda in folk i det.

Automatiseringen behöver inte heller göras utomhus. Helautomatiserade odlingshus som byggs på höjden är något man börjat testa i Japan.

Tanken är att det ska leda till att vi utnyttjar knappa resurser bättre och får ut så mycket som möjligt av arealerna utan att skada miljön.

Läs BBC:s artikel här.

 

 

Publicerat i nyheter | Lämna en kommentar

Ny CAP-reform för tiden efter 2020

Jordbruksverket har gör en genomgång av de analyser som gjordes inför den förra reformen av CAP samt gör en inventering av de olika reformförslag som redan varit uppe till debatt.

EU:s långsiktiga planering styrs av den sjuåriga budgetcyklerna. Den nuvarande budgetperioden sträcker sig från 2014 till 2020. Det innebär att EU kanske redan under slutet av 2016 kommer med de första riktlinjerna för en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

·         Flera av de medel som nu används inom CAP har svag effektivitet sett ur samhällets synvinkel, gårdsstödet är ett sådant exempel.

·         Kommissionens kommande reformförslag väntas innehålla förslag till förändringar som är kopplade till bland annat jordbrukets klimatpåverkan, riskhantering och kapitalförsörjning.

·        Jordbruksverket har analyserat de flesta av de reformförslag som förekommer debatten och kommer fram till att det finns utrymme för förbättringar.

/Bengt Johnsson

 

Publicerat i CAP2020, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Djurfoder från metan?

New Scientist berättar idag om försök att ta fram djurfoder baserat på metan. Idén är att särskilda bakterier livnär sig på metanet, och sedan skördar man bakterierna och gör dem till pellets. Dessa pellets kan sedan gå till exempelvis fiskodling eller bli grismat.

Enligt artikeln är miljöeffekterna av detta blandade.pellets.jpg

En uppenbar vinst är att det inte går ut mycket areal eller vatten för att ta fram djurfoder på det här viset. Om metanfoder var något som användes i stor skala skulle det minska det globala trycket på knappa resurser som åkermark och färskvatten.

Å andra sidan menar artikeln att det skulle öka utsläppen av växthusgaser, i alla fall om metanet hämtas från fossila källor (som naturgas). Om man däremot hämtade metanet från till exempel jordbruksavfall eller soptippar så skulle det däremot kunna leda till minskade utsläpp, men så som prisläget ser ut idag så skulle naturgas vara det billigaste alternativet och bli det som användes i praktiken.

Läs artikeln i New Scientist

/Katarina Johansson

 

 

Publicerat i nyheter | 1 kommentar

Klimatavtalet är för klent

Klimatavtalet som skrevs under i Paris häromåret är inte tillräckligt för att stoppa den globala temperaturökningen. Om alla länder gör vad de lovat – vilket förstås är ett stort om – så kommer temperaturökningen att hamna på 2,7 grader till år 2100. Det kan jämföras med det uttalade målet om att hamna under två grader.

Artikeln bygger på det internationella energiorganets årsrapport, som precis har publicerats.

Läs artikeln i New York Times

/Katarina Johansson

 

 

 

 

Publicerat i nyheter | Lämna en kommentar

Förslag på hur jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan kan stärkas

För knappt ett år sedan tillsatte Jordbrukskommissionär Hogan en arbetsgrupp vars uppgift var att lämna förslag till hur producenternas ställning kan stärkas i livsmedelskedjan. Arbetsgruppen är nu färdig med sitt arbete.

Bakgrunden till arbetsgruppen är att det kunnat konstateras att jordbrukarna har svårt att hävda sig i livsmedelskedjan och få en rättvis betalning för sin produkter. Det har visat sig i form av låga priser och i kraftiga prisvariationer. Detta leder till att jordbrukarna får svårt att långsiktigt kunna utveckla sina företag.

I rapporten lämnas åtskilliga förslag till åtgärder som är möjliga att genomföra genom politiska ingripande. Arbetsgruppen vill åtgärda otillbörliga affärsmetoder genom att det införs gemensamma EU-regler för bl.a. avtalsvillkor samt att det införs en särskild rättsinstans för dessa frågor.

Andra områden där man lämnar förslag är åtgärder som

  • ger ökad marknadsinformation
  • underlättar samarbetet mellan jordbrukare
  • ger tillgång till verktyg för riskhantering
  • ger tillgång till finansiering av jordbruksföretagen

Rapporten kommer att användas av Kommissionen som underlag för det kommande förslaget till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken för tiden efter 2020.

/Bengt Johnsson

Publicerat i CAP2020 | Lämna en kommentar