Seminarium: Resurseffektivitet för hållbar lönsamhet

På Jordbruksverkets årliga livsmedelsseminarium i tisdags var det genomgående temat resurseffektivitet och hur det ökar lönsamheten. Av de cirka 90 deltagarna var mer än hälften företag och branschrepresentanter. Övriga kom från myndigheter, departement, rådgivningsföretag och universitet. Flera livsmedelsföretag gav lysande exempel på att satsningar på hållbarhet är en förutsättning och att det ger ökad lönsamhet. Flera gånger under dagen upprepades att samverkan är nyckeln för detta.

Generaldirektör Christina Nordin introducerade dagen med bakgrund i Livsmedelsstrategins mål. Förändringen kommer ske genom att företagen gör jobbet men det offentliga måste skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling. Lena Eckerdal Rimsten, departementssekreterare på Näringsdepartementet tydliggjorde att strategin är beslutad av riksdagen och fortgår oavsett regering.

Vi fick höra Kristoffer Gunnartz berätta om Ingenjörsvetenskapsakademins projekt för Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det handlar inom livsmedel  om nya affärsmodeller för minskat svinn och att ta fram en standard för mätningar. Det har visat sig att företag kan tjäna 14 gånger den insats de lägger på att minska sitt svinn. Johan Hultén på Svenska Miljöinstitutet, IVL berättade sedan att företag nu kan gå med i en frivillig överenskommelse där aktörerna i livsmedelskedjan skriver under en avsiktsförklaring för att samverka för minskat svinn. Avsiktsförklaringen ska sedan ges till kommande regering som förväntas matcha upp med motsvarande resurser.

Kaj Török, Max Burgers betonade att det inte räcker att minska sin klimatpåverkan eller vara klimatneutral. Ambitionen måste vara att vara klimatpositiv. Max är 110 procent klimatpositiva genom att de jobbar på flera fronter, t.ex. att endast erbjuda svenskt kött, minskat matsvinn, mer vegetariskt och trädplantering i Uganda. Dessa insatser kostar men de kan ta ett högre pris och kunderna betalar. Anna Lidström berättade sedan om hållbart bryggande på Spendrups bryggeri. De satsar mycket på ekologisk öl då efterfrågan är stor. Restprodukten drav används till foder. Truls Christensson på Rescued berättade inspirerande om hur deras lilla men växande företag räddar frukt med händerna genom att ta tillvara på frukt, bär och grönsaker som handeln inte vill ta tillvara på för eftersom det är för dyrt att sortera. De utgår från det som annars skulle slängas och gör premium-juice.

Helena Lindh på Tetra Pak och Amanda Persson, Flextrus talade sedan om resurseffektiva och hållbara förpackningar. Förpackningen är en viktig del av produkten, både dess miljöpåverkan i framställning men också för produktens hållbarhet och för att med rätt utformning hjälpa oss konsumenter att slänga mindre. Vi fick också höra om hur s.k. greenwash kan undvikas genom att man som företag är faktabaserad, ödmjuk, ärlig, tydlig och långsiktig.

Dagens två sista talare kom från stora koncerner. Elna Hallgard på Orkla Foods satsar på stor andel svenska råvaror och svenskmärkning. Efterfrågan på vegoprodukter ökar och det vill Orkla svara upp mot. Maria Stareborn på Unilever gav en inblick i hur Unilever funderar kring framtidens utmaningar inom livsmedelsproduktion. Unilever har länge arbetat med hållbarhet globalt bland annat genom att ställa krav på leverantörer att ta ansvar som marknadsledare. I framtiden ser Unilever att länder och regioner i större utsträckning behöver fokusera på odling och produktion av varor som är bäst lämpade för just den regionen. Hon menade också att ekologiskt, närproducerat och konventionellt kompletterar varann och intygade att det inte finns någon konflikt i att växa hållbart. Hållbarhet är en förutsättning.

/Karin Lindow

 

Annonser
Publicerat i Agenda 2030, Hållbar mat, jordbrukspolitik, Konkurrenskraft, konsumtion, livsmedelsförsörjning, livsmedelsstrategin, matsvinn, Okategoriserade | Lämna en kommentar

EUs Outlook 2018 presenterade bild av EUs lantbruk år 2030

I slutet av 2018 arrangerade EU-kommissionen sin Outlook-konferens. Den arrangerades för fjärde gången och tittar fram mot år 2030. Under två dagar samlades deltagare för diskussioner kring olika frågeställningar och aktuella utmaningar för att ta lantbruket in i framtiden.

Bland annat diskuterades följande:

  • Digitalisering och ny teknik som ökar lantbrukarens effektivitet samtidigt som den underlättar arbetet mot miljömässig hållbarhet och gör att mer information kan nå konsumenterna
  • Jordbrukskommissionär Phil Hogan talade om den gemensamma jordbrukspolitikens roll för att säkerställa att lantbruket får tillgång till den nya tekniken
  • Vem äger information som samlats in av tekniken
  • Handel med livsmedel handlar inte om att säkra kvantiteter utan också om att tillhanda hålla en variation av livsmedel som konsumenterna är intresserade av att köpa
  • EUs roll på världsmarknaden och speciellt i relation till Afrika

Huvudämnet för konferensen var EU-kommissionens prognoser för lantbruket som sträcker sig fram till år 2030. Kommissionen bedömer att arealen jordbruksmark kommer att minska fram till år 2030 , men med långsammare hastighet än de senaste 10 åren. Efterfrågan på ost kommer att öka medan dryckesmjölk minskar. Kyckling är det enda köttslaget som kommer att växa både i produktion så väl som konsumtion. Utbudet på spannmål och socker inom unionen förväntas öka. Dock kommer det att konsumeras mindre socker. Mervärden blir allt viktigare. Konsumenterna ställer högre krav på miljö, klimat, djurvälfärd och spårbarhet när de väljer mat.

Här finns programmet, presentationer mm.

/Mattias Gotting

drönare

Publicerat i Hållbar mat, jordbrukspolitik, konsumtion, livsmedelsförsörjning, Okategoriserade, produktion | Lämna en kommentar

Politisk överenskommelse nådd för justare affärsmetoder

Igår nådde Europaparlamentet, Rådet och kommissionen en politisk överenskommelse för hur ojusta affärsmetoder, UTP, ska motverkas.

Överenskommelsen innebär att en rad affärsmetoder blir förbjudna genom ett nytt EU direktiv. Några exempel är:

  • sena betalningar för färska produkter,
  • avbeställningar i sista minuten,
  • ensidiga ändringar av avtal,
  • att kräva att leverantörer ska betala för produkter som kastas samt,
  • att vägra skriftliga kontrakt.

Det finns också metoder som endast ska vara tillåtna om båda parter på ett klart och otvivelaktigt sätt är överens om dessa. Exempel på sådana är att en köpare returnerar osålda produkter, att en köpare tar betalt för att upprätthålla en leveransöverenskommelse, eller att en leverantör måste betala för köparens marknadsföring.

Klagomål ska kunna göras anonymt. Direktivet skyddar leverantörer i livsmedelskedjan som har en årsomsättning på mindre än 3 500 miljoner kronor och därmed omfattas jordbrukare, odlare, fiskare och andra företag i stora delar av den svenska livsmedelskedjan.

Nästa steg är att direktivet ska röstas igenom i Parlamentet och Rådet för att direktivet formellt ska kunna antas. Därefter kommer medlemsstaterna införa direktivet i sin nationella lagstiftning.

Kommissionens pressmeddelande

/Karin Lindow

shaking-hands-3091906_1920

Publicerat i handel, Hållbar mat, jordbrukspolitik, Konkurrenskraft, matsvinn, nyheter, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samarbete för minskat matsvinn och en liten film

Arbete pågår på många håll för att minska matsvinnet. Många företag jobbar med detta sedan länge men det finns mer att göra och förbättringar som kräver gemensamma insatser.

Häromveckan på ett möte hos IVL, Svenska Miljöinstitutet träffade aktörer från livsmedelskedjan inklusive vi matmyndigheter den brittiska organisationen WRAP som framgångsrikt jobbar med att minska svinnet genom en frivillig överenskommelse mellan branschen och den brittiska staten. Deras erfarenhet är företagen kan spara pengar genom att samarbeta för minskat svinn. Forskningsprojektet Refresh som jobbar för minskat matsvinn i EU och andra länder berättade också om att bl.a. Holland, Spanien, Australien, Tyskland, Kina och Ungern arbetar på liknande sätt. I Danmark ska man börja jobba på detta sätt från och med i vår. Utöver minskad miljöpåverkan finns starka ekonomiska incitament. Kostnaden för det man tror man lägger på svinnet är oftast toppen av ett isberg, och det som ligger under ytan i förluster av material, insatsvaror, arbete, vatten i onödan är i medel tio gånger så stor. Studier har visat att företag kan tjäna upp till 14 gånger den insats man lagt på att minska svinnet.

För primärproduktionen kan ett organiserat samarbete genom en frivillig överenskommelse vara intressant då hanteringen och kraven som ställs av senare led i kedjan samt hos konsumenter påverkar hur mycket av bondens vara som kan säljas som livsmedel. Nästa steg kommer vara att en avsiktsförklaring skickas ut som aktörer och företag i kedjan kan välja att underteckna.

Sist men inte minst vill jag ge några tips så här i juletid: Film

/Karin Lindow

Publicerat i Agenda 2030, Hållbar mat, Konkurrenskraft, livsmedelsstrategin, matsvinn, nyheter, Okategoriserade, produktion | Lämna en kommentar

Nu finns frösådd potatis

Vid ett möte i UNECE i Geneve häromveckan berättade utsädesexperten John Kerr från Skottland att det nu finns en potatissort vid namn Oliver som förökas med frö. Det finns flera fördelar med frösådd potatis jämfört med att plantera potatisknölar. Fröna tar liten plats och är därför billigare att transportera. Dessutom sprids sjukdomar inte lika lätt via frön som via knölarna.

Men den potatis som odlas fram får en betydligt större variation vilket gör att den förmodligen inte kommer att vara intressant för t.ex. den europeiska marknaden utan mest för marknader i utvecklingsländer. Den frösådda potatisen kan inte heller, i alla fall inte idag, sås direkt i fält utan får dras upp i så kallade pluggar (små rör med jord) som sedan planteras ut i fält. Detta är ändå ett mycket stort steg framåt, konstaterade John Kerr som kan vara till stor hjälp i utvecklingsländer.

potatoes-448613_640

/Kristina Mattsson

Publicerat i Agenda 2030, Hållbar mat, livsmedelsförsörjning, Okategoriserade, produktion, Vegetabilier | Lämna en kommentar

Inbjudan att delta i handelsdelegation till Dubai rörande livsmedel

Den 16-19 februari 2019 kommer kommissionär Hogan att leda en handelsdelegation till Dubai, Förenade Arabemiraten. Kommissionen bjuder nu in företag och producentorganisationer från EU:s medlemsländer att delta i delegationen. De företag och organisationer som är intresserade kan lämna in en ansökan fram till den 18 december 2018.

Mer information och anmälan: Inbjudan att delta i handelsdelegation till Dubai

the-palm-962785_1920

/Susanna Axelsson

Publicerat i Exportfrämjande, handel, nyheter | Lämna en kommentar

OECD möten om jordbruk och handel

För två veckor sedan, den 12-16 november, hade OECD tre möten i Paris kopplade till jordbruk och handel. På måndagen var det Joint Working Party on Agriculture and Trade, tisdag till torsdag var det Working Party on Agricultural Policies and Markets och på fredagen var nätverksträff med Farm Level Analysis Network.

Mötena är en chans för OECD:s medlems- och kandidatländer att komma med kommentarer på de studier som OECD gör på handel och jordbruk. Under veckan som var diskuterades bland annat en studie om innovation, produktivitet och hållbarhet i Lettland, flera studier om antimikrobiell resistens vilket är ett område där Sverige varit väldigt drivande och en studie som analyserat frihandelsavtal och deras inverkan på jordbrukssektorn. En stor del av måndagens möte gick åt till olika studier om globala värdekedjor inom livsmedelssektorn, där kopplingar och värdeskapande kopplat till olika teman, som t.ex. arbetstillfällen, har analyserats.

En glädjande reflektion från mötet är att även länder som inte är lika handels- och liberaliseringsvänliga som Sverige påtalade behov av fortsatta reformer för att minska på handelsstörande instrument. En intressant studie som kommer diskuteras djupare på APM i mars handlar om skattesystemet i olika länder och hur detta påverkar jordbruket. Kan hända att det finns någon intressant skattepolicy som Sverige kan kika på!

oecd

OECD:s slott i Paris (tyvärr inte den byggnad som mötena hölls i, utan det var i ett stort konferenscenter precis bredvid).

/Gustaf Svenungsson

Publicerat i handel, Hållbar mat, jordbrukspolitik, OECD, Okategoriserade | Lämna en kommentar